Tuotteet


Tärkeintä on tuottaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelu, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.
Itse tuote, tavara, on hyvä keino käytännössä välittää tämä palvelu!

KuvaShow KuvaShow KuvaShow KuvaShow KuvaShow KuvaShow

Tärkeimmät palvelun välityskeinomme ovat:

  • Lasipakkauspukit ja lasipakkauspäädyt
  • Pakkausalustat ja kertakäyttölavat
  • Kuljetuspukit
  • Pakkaushäkit
  • Pakkaussahatavara
Puita

Raaka-aineet hankitaan läheltä

Valmistamme osan pakkauksiin käytettävästä sahatavarasta itse, omalla kenttäsirkkelillä, omasta ja lähialueen metsistä saatavasta puusta. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet myös erikoismittoihin optimoidun sahatavaran käytölle varsinkin järeämmissä pakkauksissa.

Polttomerkki

ISPM-15 standardi

Reivilä Wood Oy:llä on ISPM-15 standardin mukainen pakkausten leimausoikeus, tunnusnumero : FI-54265.
ISPM 15 on standardi, joka määrittää kansainvälisen kaupan puisten pakkausmateriaalien, käsittely ja merkintävaatimukset.